VASSKLIPPAR´N

För bättre miljö och vattenkvalité

Vi klipper vass och vattenväxter med miljöklassade amfibiefordon, allt bärgas till land för enkel deponi.

Före klippning

Efter klippning

Referensbilder

Att reducera vass och vattenväxter resulterar inte bara till en öppen vattenspegel, det bidrar också till en högre genomströmning och ger en ökad syrehalt.

Resultatet blir ett friskt vatten.

 

Kontakta oss för offert eller rådgivning, vi kan vass!

Vassklippar´n i Borgvik AB